Laden...

Portfolio -

Details

Betaseed is een leverancier van suikerbieten op de Nederlandse markt. Als een modern alternatief focussen wij op wat essentieel is. Ons doel is te zorgen voor een duidelijk ingedeelde reeks producten van buitengewoon hoge kwaliteit en met een hoge opbrengst bij de suikerbietenoogst.

WAAR KOMEN WIJ VANDAAN?

Het hoofdkwartier van Betaseed bevindt zich in Minnesota, Verenigde Staten. Wij ontwikkelen al meer dan 40 jaar zeer succesvolle rassen voor de Noord-Amerikaanse markt. Met een combinatie van effectieve ziekteresistentie en hoog opbrengstpotentieel hebben wij de norm bepaald in de Verenigde Staten. Het resultaat van ons succes is dat Betaseed al meer dan tien jaar de onbetwiste marktleider in Noord-Amerika is. Wij maken gebruik van deze expertise om rassen te ontwikkelen die geschikt zijn voor andere cultuurregio's in de wereld.

 

WAT IS ONZE MISSIE?

De suikerbietenteelt stelt steeds hogere eisen aan resistentie en efficiëntie. Om een toekomstgerichte teelt mogelijk te maken is het dan ook van essentieel belang dat Betaseed in een vroeg stadium op de hoogte is van de teelteisen die in de sector gelden. Om die reden investeert Betaseed 15% van zijn jaaromzet in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van hoog renderende suikerbietenrassen met toleranties voor meerdere ziekten en plagen. Maar liefst een derde van de mensen die op de veredelingsstations in Shakopee, Moorhead, Kimberly en Randolph werken, houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling.

Het ca. 500.000 ha grote suikerbietenareaal in Noord-Amerika is onderverdeeld in 11 regio's die het hele continent omvatten. De variëteiten van Betaseed moeten dan ook bestand zijn tegen zeer uiteenlopende teeltomstandigheden, weerseisen, bodemtypen, ziekten en plagen.

Betaseed

Telefoon

+31 620 994 252

Video